Silifob HIT

Hidroizolaciona injekciona tečnost za horizontalnu hidroizolaciju vlažnih zidova.

SILIFOB HIT se zbog svog sastava s lakoćom upija u najtanje pore i kapilare u zidu koji saniramo. U njemu reaguje tako, što stvara sloj materijala sa hidrofobnim svojstvima, odnosno sa jako smanjenom kapilarnom vodoupojnošću. Na taj način se vodoupojnost materijala, odnosno sadržaj vlage u zidu, smanjuje za oko 70 - 90%.

Pogodan kod nastanka kapilarnog vlaženja po zidu. Potrošnja 8–10 l/m za zid debljine 50 cm (zavisno od vrste i poroznosti zida).

Pakovanje
  • plastični kanisteri: 10 kg
  • burad: 60 kg
Područje upotrebe
Silifob HIT je proziran vodeni rastvor silikonata i specijalnih dodataka namenjen izradi horizontalne hidroizolacije kapilarno vlažnih zidova postupkom injektiranja. Upotrebljava se za hidroizolaciju već izvedenih starih vlažnih zidova, u slučaju kada se u njima pojavljuje kapilarno dizanje vode.
Prilozi