Zaposlitev - referent kontrolinga

Srepnica, 12. 9. 2016

 

Javni razpis prostega delovnega mesta

SAMOSTOJNI REFERENT KONTROLINGA

 

TKK d.o.o. razpisuje javni razpis za prosto delovno mesto:     

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 313 – Samostojni referent kontrolinga - M/Ž

Na delovno mesto bomo zaposlili (št. delavcev): 1    

Podroben opis del in nalog na delovnem mestu:

 • Sodelovanje pri pripravi poslovnih načrtov podjetja in poslovne skupine,
 • Priprava simulacij poslovnih rezultatov ob upoštevanju planskih predpostavk,
 • Spremljanje in nadzor poslovanja podjetja TKK,
 • Spremljanje in nadzor poslovanja hčerinskih družb TKK,
 • Priprava poročil o poslovanju podjetja TKK,
 • Analiza vzrokov odstopanj od planov poslovanja,
 • Obveščanje vodstva podjetja o odstopanju od planov poslovanja in vzrokih za odstopanja,
 • Priprava poročil o poslovanju poslovne Skupine TKK,
 • Spremljanje doseganja BSC kazalnikov poslovanja podjetij v poslovni Skupini TKK,
 • Priprava poročil o doseganju BSC kazalnikov za podjetja v poslovni Skupini TKK,
 • Spremljanje kazalnikov uspeha in profitabilnosti poslovanja po navodilih direktorja,
 • Priprava poročil o profitabilnosti programov, skupin izdelkov, izdelkov, trgov in kupcev,
 • Priprava poročil za vodstvo podjetja TKK,
 • Priprava letnega poročila podjetja TKK,
 • Priprava konsolidiranega letnega poročila poslovne Skupine TKK,
 • Poročanje vodjem sektorjev o realizaciji plana poslovanja,
 • Sodelovanje pri izvajanju aktivnosti v Finančno računovodskem sektorju,
 • Sodelovanje pri pripravi letnih bilanc stanja in izkazov uspeha,
 • Razvoj sistema kalkulacij in analitike profitabilnosti,
 • Sodelovanje z informatiko pri razvoju informacijske podpore podjetja,
 • Vodenje glavne knjige,
 • Obračunavanje potnih nalogov in drugih potnih stroškov,
 • Obračunavanje davka na dodano vrednost,
 • Izdelava mesečnih in letnih obračunov uspeha in stanja,
 • Priprava in izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • Obračun proizvodnje,
 • Sodelovanje z ostalimi zaposlenimi v FRS.

 

Odgovornost na delovnem mestu:

odgovornost za natančno in ažurno izvajanje del v skladu z zakoni, predpisi in standardi, odgovornost za varovanje poslovne tajnosti in varovanje ugleda družbe.

 

Zahtevana stopnja izobrazbe:                        VII. stopnja izobrazbe

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:                  ekonomija

Alternativna pokl./strok. izobrazba:                VI. stopnja izobrazbe  - ekonomija

                                                                (izkušnje lahko nadomestijo izobrazbo)

 

Trajanje zaposlitve: določen čas – 1 leto s poskusnim delom 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

 

Poskusno delo: 6 mesecev

 

Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas

 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta na finančno-računovodskem področju, po možnosti v mednarodnem podjetju.    

 

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B                                        

 

Zahtevana rač. znanja: odlično poznavanje računalniškega okolja Windows.

 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:


Zahtevane kompetence:

 • AKTIVNO ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA,
 • POZNAVANJE ZAKONODAJE, PREDPISOV, NAVODIL,
 • SKRBNOST,  NATANČNOST IN DOSLEDNOST PRI IZVAJANJU ZASTAVLJENIH NALOG,
 • VESTNOST,
 • SPOSOBNOST LOGIČNEGA RAZMIŠLJANJA,
 • VESELJE DO DELA S ŠTEVILKAMI IN NJIHOVEGA RAZVRŠČANJA,
 • USMERJENOST K DELU V TIMU.


Želene kompetence: SAMOSTOJNOST PRI DELU.

 

Predviden pričetek dela: 01.11.2016.


Pisne oz. e-prijave z življenjepisom (CV) in navedenimi izkušnjami ter priloženimi dokazili o izobrazbi (fotokopija) sprejemamo v pisni obliki v tajništvo družbe TKK d.o.o. ali v e-obliki na e-naslov: m.leban@tkk.si od vključno 23.09.2016.

 

Srpenica, 09.09.2016

Izvršni direktor:

Uroš Lozar