Zaposlitev - izvajalec zahtevnih del v proizvodnji

Srpenica, 25. 8. 2016

Objavljamo naslednje potrebe po zaposlitvi novih kadrov:

           

1.      Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 KANDIDAT          

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 340 - IZVAJALEC ZAHTEVNIH DEL V PROIZVODNJI - M/Ž    

 

Podroben opis delovnega mesta: NASTAVLJANJE IN UREJANJE STROJEV/LINIJ, IZVAJANJE AKTIVNOSTI V PROCESU PROIZVAJANJA, VODENJE EVIDENC O OPRAVLJENEM DELU, PORABI MATERIALA IN KAKOVOSTI, ODPRAVA NAPAK IN TEŽAV NA STROJU/LINIJI, ČIŠČENJE PROIZVODNE OPREME, DELOVNIH SREDSTEV IN DEL. OKOLJA, IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL, POROČANJE VODJI IZMENE O SVOJEM DELU.          

ODGOVORNOST: odgovornost za kvantitativno in kvalitetno izvajanje dnevnih planov, tekoče vzdrževanje stroja/linije, varno delo in ravnanje z okoljem ter upravljanje z delovnimi sredstvi.

 

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:                      IV. STOPNJA IZOBRAZBE STROJNE, ELEKTRO ALI DRUGE SMERI                       

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas                                                      Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas                                                                                           

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto  na podobnem del. mestu            Poskusno delo: __ mesece

Posebna znanja:  izpit za voznika viličarja, B kat.                                

Zahtevana rač. znanja:        osnovno           

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: redoljubnost, odzivnost, vestnost, timski duh

 

Kandidat je že izbran.2.      Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 KANDIDAT          

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 340 - IZVAJALEC ZAHTEVNIH DEL V PROIZVODNJI - M/Ž    

 

Podroben opis delovnega mesta:  NASTAVLJANJE IN UREJANJE STROJEV/LINIJE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI V PROCESU PROIZVAJANJA, VODENJE EVIDENC O OPRAVLJENEM DELU, PORABI MATERIALA IN KAKOVOSTI, ODPRAVA NAPAK IN TEŽAV NA STROJU/LINIJI, ČIŠČENJE PROIZVODNE OPREME, DELOVNIH SREDSTEV IN DEL. OKOLJA, IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL, POROČANJE VODJI IZMENE O SVOJEM DELU.          

ODGOVORNOST: odgovornost za kvantitativno in kvalitetno izvajanje dnevnih planov, tekoče vzdrževanje stroja/linije, varno delo in ravnanje z okoljem ter upravljanje z delovnimi sredstvi.

 

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:                      IV. STOPNJA IZOBRAZBE STROJNE, ELEKTRO ALI DRUGE SMERI                       

Trajanje zaposlitve:  določen čas 1 leto                                                Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas                                                                                           

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto na podobnem del. mestu             Poskusno delo: __ mesece

Posebna znanja:  izpit za voznika viličarja, B kat.                                

Zahtevana rač. znanja:        osnovno           

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: redoljubnost, odzivnost, vestnost, timski duh

 

Kandidat je že izbran.3.      Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 KANDIDAT          

 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 354 - IZVAJALEC ZAHTEVNIH DEL V PROIZVODNJI I. - M/Ž

 

Podroben opis delovnega mesta:  NASTAVLJANJE IN UREJANJE STROJEV/LINIJE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI V PROCESU PROIZVAJANJA, VODENJE EVIDENC O OPRAVLJENEM DELU, PORABI MATERIALA IN KAKOVOSTI, ODPRAVA NAPAK IN TEŽAV NA STROJU/LINIJI, ČIŠČENJE PROIZVODNE OPREME, DELOVNIH SREDSTEV IN DEL. OKOLJA, IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL, POROČANJE VODJI IZMENE O SVOJEM DELU.          

ODGOVORNOST: odgovornost za kvantitativno in kvalitetno izvajanje dnevnih planov, tekoče vzdrževanje stroja/linije, varno delo in ravnanje z okoljem ter upravljanje z delovnimi sredstvi.

 

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:                      IV. STOPNJA IZOBRAZBE STROJNE, ELEKTRO ALI DRUGE SMERI

Trajanje zaposlitve:  določen čas                                                          Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto na podobnem del. mestu             Poskusno delo: __ mesece

Posebna znanja:  izpit za voznika viličarja, B kat.

Zahtevana rač. znanja:        osnovno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: redoljubnost, odzivnost, vestnost, timski duh

 

Kandidat je že izbran.

Izvršni direktor TKK d.o.o.: Uroš Lozar