Zamenjava direktorja družbe TKK Srpenica d.d.

Srpenica, 23. 4. 2013
Nadzorni svet družbe TKK Srpenica d.d. je na seji nadzornega sveta dne 22. 4. 2013 z mesta direktorja odpoklical g. Edvarda Skočirja. Na mesto direktorja je bil na isti seji imenovan mag. Roman Jeras, ki je pred imenovanjem na mesto direktorja opravljal funkcijo Predsednika nadzornega sveta družbe TKK Srpenica d.d..

Družba TKK Srpenica se g. Skočirju zahvaljuje za uspešno vodenje podjetja.