Informacija o spremembi pomembnih deležev

Srpenica, 9. 8. 2010

Družba TKK Srpenica d.d., Srpenica 1, Srpenica, skladno z oddelkom 3.3 Zakona o trgu finančnih instrumentov in Sklepom Agencije za trg vrednostnih papirjev o informacijah o pomembnih deležih obvešča javnost, da je dne 19/7-2010 prejela obvestilo družbe Zvon ena holding, finančna družba d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, s katerim nas je obvestila, da je dne 19/7-2010 odtujila 32.998 delnic izdajatelja TKK Srpenica d.d. z oznako TKKG, s čimer ima po opravljeni transakciji 125.168 delnic, s tem pa se je delež njenih glasovalnih pravic zmanjšal na 49,32 %.

Pred transakcijo je imela v lasti 158.166 delnic oziroma 62,32 % glasovalnih pravic.

Hkrati družba TKK Srpenica d.d., Srpenica 1, Srpenica, skladno z oddelkom 3.3 Zakona o trgu finančnih instrumentov in Sklepom Agencije za trg vrednostnih papirjev o informacijah o pomembnih deležih obvešča javnost, da je dne 19/7-2010 prejela obvestilo družbe Zvon dva holding, finančna družba d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, s katerim nas je obvestila, da je dne 19/7-2010 pridobila 32.998 delnic izdajatelja TKK Srpenica d.d. z oznako TKKG, s čimer ima po opravljeni transakciji 34.598 delnic, s tem pa se je delež njenih glasovalnih pravic povečal na 13,63 %.

Pred transakcijo je imela v lasti 1.600 delnic oziroma 0,63 % glasovalnih pravic.


Srpenica, 09/08-2010

Uprava družbe