NOVO - Tekadom 1200 °C

Srpenica, 29. 6. 2010
Na prodajne police smo postavili nov izdelek Tekadom 1200 °C. Izdelek se uporablja za tesnjenje in popravilo reg, kjer je potrebna visoka temperaturna odpornost. Ker Tekadom 1200 °C ustreza normi REI 120/180, ga lahko izpostavimo 1200 °C in prepreči širjenje ognja, dima in plinov.

Več podatkov o Tekadom 1200 °C.