Preklic skupščine

Srpenica, 22. 6. 2010
Obveščamo delničarje družbe TKK Srpenica d.d., da je skupščina, sklicana za 23.6.2010 ob 14.00 v prostorih družbe TKK Srpenica, preklicana.