Tekapur Firestop

Продуктът се използва в случаите, в които се изисква по-голяма огнеустойчивост.

Tекапур ръчна PU-пяна (огнеопорна)  е модифицирана, труднозапалима, еднокомпонентна полиуретанова пяна втвърдяваща от околната влага.

Трудно запалима пяна се употребява зa eлектроинсталации, пробиви, пожарозащитни врати и трезори. Клас на горимост B1 (DIN 4102, част 1). 

Сертификати
Опаковка

Аерозолен флакон: 750  мл 

Употреба

В строителството за уплътняване, запълване, лепене, изолация и монтаж (на прозорци и врати), особено в случаите когато се изисква повишена пожароустойчивост. 

прикачени файлове